ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 1. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 19. јануара 2011. године, са почетком у 10,00 сати


                        1. Усвајање Записника са 59. редовне седнице Уставног суда одржане 22.  децембра 2010. године;

                        2. Усвајање информацијe о примљеним предметима у периоду од  19.  до 31. децембра 2010. године;

                        3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:

1)      IIIУ-971/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  

2)      IIIУ-972/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  

3)      IIIУ-1015/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  

4)      IIIУ-1019/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  

5)       IIIУ-1087/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

6)        IIIУ-1091/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

7)        IIIУ-1092/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

8)        IIIУ-1145/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

9)        IIIУ-1153/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

10)       IIIУ-1192/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

11)       IIIУ-1204/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

12)       IIIУ-1208/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору 

13)       IIIУ-1376/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Сокобањи

14)      IIIУ-1384/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Сокобањи

15)     IIIУ-1441/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Кладово  и Прекршајног суда у Неготину   - Одељења суда у Кладову 

16)      IIIУ-1463/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине, Царинарнице Ниш и Прекршајног суда у Зајечару  - Одељења суда у Бору

17)      IIIУ-1510/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Крагујевац    и Прекршајног суда у Пожаревцу  - Одељења суда у Малом Црнићу

18)      IIIУ-1511/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово   и Прекршајног суда у Неготину

19)       IIIУ-1512/2010  - Захтев  за решавање сукоба надлежности између Министарства финансија – Управе царине – Царинарнице Кладово   и Прекршајног суда у Неготину

Одлучивање о захтевима за оцену уставности и законитости појединачних правних аката

1 )          IР - 333/2010 – „Жалба“ на пресуду Апелационог суда у Новом Саду КТЖ 3698/10 од 24. јуна 2010. године

2 )         IР - 339/2010 – Захтев за оцену уставности пресуде Првог општинског суда у Београду П1. 582/05 од 1. новембра 2006. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. I 706/07 од 12. новембра 2008. године, решења Врховног суда Србије Рев. II 264/09 од 26. фебруара 2009. године и акта Републичког јавног тужилаштва ГТР број 23/10 од 9. јула 2010. године

                       4.   Разматрање уставних жалби:                               

1)      Уж- 404/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 2255/94

2)      Уж- 467/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Ваљеву П1. 966/06 од 28. септембра 2006 године, пресуде Окружног суда у Ваљеву Гж.1. 686/06 од 31. јануара 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II1015/07 од 13. септембра 2007. године

3)      Уж- 634/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Министарства финансија Републике Србије, Пореска управа, Сектор за пореско–правне послове и координацију број 416-00029/06-07 од 12. јануара 2007. године, број 416-00007/07-07 од 27. фебруара 2007. године, број 47-00730/07-07 од 15. маја 2007. године и број 47-00655/08-07 од 22. априла 2008. године

4)      Уж- 753/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж.1. 790/07 од 23. августа 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Рев. II 1643/07 од 6. фебруара 2008. године

5)      Уж- 919/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 607/06

6)      Уж- 920/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 1769/03

7)      Уж- 921/2008    -  Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Општинским судом у Крушевцу у предмету П. 2050/03

8)      Уж- 1125/2008    -  Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 1374/08 од 15. маја 2008. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 18359/06 од 28. новембра 2007. године и пресуде Првог Општинског суда у Београду П. 1771/04 од 12. октобра 2006. године, а допуном уставне жалбе од 11. фебруара 2009. године оспорено је и решење Врховног суда Србије Рев. 3302/08 од 11. децембра 2008. године због повреде права на правично суђење и права на мирно уживање својине

9)      Уж- 1138/2008    -  Уставна жалба изјављена против пресуде Трговинског суда у Зајечару П. 685/05 од 16. марта 2006. године, пресуде Вишег трговинског суда  Пж. 6998/06 од 28. децембра 2007. године и пресуде Врховног суда Србије Прев. 168/08 од 17. јуна 2008. године

10)   Уж-740/2008   -  Уставна жалба изјављена против пресуде  Општинског суда у Крушевцу П. 2132/05 од 19. априла 2007. године и Окружног суда у Крушевцу Гж. 338/08 од 18. марта 2008. године

11)   Уж-901/2008   -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Новом Пазару И. 539/08 од 29. маја 2008. године и решења Окружног суда у Новом Пазару Гж. 821/08 од 18. јуна 2008. године

12)   Уж-726/2009  -  Уставна жалба изјављена против решења Општинског суда у Богатићу Ип. 3/09 од 8. априла 2009. године

13)   Уж-1359/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Новом Саду П1. 5779/06 од 28. новембра 2007. године и пресуде Окружног суда у Новом Саду Гж. 244/08 од 21. маја 2009. године

14)   Уж-1520/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6641/07 од 15. априла 2009. године

15)   Уж-1521/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије У. 6642/07 од 31. марта  2009. године

16)   Уж-2154/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 911/09 од  1. октобра  2009. године

17)   Уж-2155/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 912/09 од  1. октобра  2009. године

18)   Уж-2156/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 914/09 од  30. септембра  2009. године

19)   Уж-2301/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2797/09 од  23. септембра  2009. године

20)   Уж-2334/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2169/09 од  15. јула   2009. године

21)   Уж-2345/2009  -  Уставна жалба изјављена против „радњи Општинског суда у Пожаревцу у извршењу И. 683/06“

22)   Уж-2626/2009  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Врховног суда Србије Рев. 2158/08 од 23. септембра 2009. године

23)   Уж-2534/2010  -  Уставна жалба изјављена против пресуде Управног суда 5-У. 145/10 (2007)  од 1. априла 2010. године

24)   Уж-3295/2010  -  Уставна жалба изјављена против решења Вишег суда у Лесковцу Гж. 566/10 од 25. маја 2010. године

Предлог за преиспитивање Одлуке Уставног суда

25)     Уж –   733/2008   

                       5. Усвајање одлуке о покретању поступка избора председника Уставног суда.  


• На врх странице