ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Дневни ред 57. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 15. децембра 2010. године, са почетком у 11,00 сати


                       1. Усвајање Записника са 55. Редовне седнице Уставног суда одржане 8. децембра 2010. године и Записника са 56. Редовне седнице Уставног суда одржане 9. децембра 2010. године;

                       2.  Разматрање уставних жалби:

1)    Уж – 915/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у предмету П.  3079/02 Општинског суда у Крушевцу - одбацивање

2)   Уж – 916/2008 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у предмету П.  2415/00 Општинског суда у Крушевцу

3)     Уж – 1115/2008 – Уставна жалба изјављена  против решења Врховног суда Србије Прев. 275/08 од 17. јуна 2008. године

4)       Уж – 1407/2008 – Уставна жалба изјављена против решења Врховног суда Србије Рев. 2257/08  од 27. августа 2008. године

5)     Уж – 1524/2008 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Новом Пазару П. 95/07 од 7. маја 2007. године, пресуде Окружног суда у Новом Пазару Гж. 650/07 од 5. децембра 2007. године и решења Врховног суда Србије Сгзз. 760/08 од 15. октобра 2008. године

6)    Уж – 746/2009 – Уставна жалба изјављена против пресуде Општинског суда у Крагујевцу 2П. 286/05 од 5. априла 2008. године, пресуде Окружног суда у Крагујевцу Гж1. 193/08 од 9. септембра 2008. године и решења Врховног суда Србије Рев. ИИ 83/09 од 28. јануара 2009. године

7)    Уж – 834/2009 – Уставна жалба Данице Добарџијев из Сурдулице

8)         Уж – 858/2009 – Уставна жалба изјављена против  одговора на притужбу Министарства унутрашњих послова, Дирекција полиције – Полицијска управа за град Београд број 07.2-578/07 од 29. априла 2008. године

9)         Уж – 1108/2009 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног суда Србије Рев. 1752/08 од 4. септембра 2009. године

10)         Уж – 1259/2009 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Окружног суда у Ужицу К. 92/07 од 2. јула 2008. године, пресуде Врховног суда Србије Кж. И 2017/08 од 3. новембра 2008. године, решења Окружног суда у Ужицу Кв. 160/09 од 3. априла 2009. године и решења Врховног суда Србије Кж. ИИ 991/09 од 5. маја 2009. године

11)         Уж – 1303/2009 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног суда Србије Сгзз. 213/09 од 16. априла 2009. године

12)         Уж – 1307/2009 – Уставна жалба изјављена против  решења Општинског суда у Крагујевцу И. 1606/00 од 14. јуна 2000. године, обавештења Окружног јавног тужилаштва у Крагујевцу број 9/02 од 7. јуна 2004. године, решења Окружног суда у Крагујевцу Кв. 259/04 од 27. јула 2004. године, дописа Окружног суда у Крагујевцу ВИИИСу-196/04 од 27. августа 2004. године, дописа Окружног суда у Крагујевцу број ВИЦу-175/05 од 25. јула 2005. године, дописа Надзорног одбора Врховног суда Србије ВИЦу-НО. 864/05 од 22. марта 2006. године, решења Врховног суда Србије Р. 145/07 од 22. фебруара 2007. године, пресуде Првог општинског суда у Београду П.2851/07 од 7. маја 2007. године,  пресуде Окружног суда у Београду Гж. 11226/07 од 15. октобра 2008. године и  решења Врховног суда Србије Рев. 279/09 од 16. априла 2009. године

13)         Уж – 2071/2009 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног суда Србије Сгзз. 476/09 од 9. јула 2009. године, решења Окружног суда у Крагујевцу Гж. 266/09 од 17. фебруара 2009. године и решења Општинског суда у Крагујевцу И1. 1967/06 од 4. јула 2008. године

14)         Уж – 2122/2009 – Уставна жалба изјављена против  решења Градског судије за прекршаје града Београда Уп. 206601/08 од 22. маја 2009. године и решења Већа за прекршаје у Београду Вп. 8454/09 од 14. септембра 2009. године

15)         Уж – 2174/2009 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у парничном поступку који се водио пред Трећим општинским судом у Београду у предмету П1. 476/99

16)         Уж – 1861/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Општинског органа за прекршаје у Суботици Уп. 4-2003/07 од 6. маја 2008. године и решења Већа за прекршаје у Новом Саду Вп. 6420/08 од 3. фебруара 2009. године

17)         Уж – 2168/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног суда Србије Рев. ИИ 1100/10 од 3. марта 2010. године

18)         Уж – 2266/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Београду Гж1. 573/10 од 11. фебруара 2010. године

19)         Уж – 2382/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Вишег суда у Новом Пазару Гж. 13/10 од 15. марта 2010. године

 20)         Уж – 2410/2010 – Уставна жалба изјављена због повреде права на суђење у разумном року у поступку који се водио пред Окружним судом у Београду у предмету К. 14552/10

21)         Уж – 2559/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Окружног суда у Београду Гж. 9442/07 од 5. марта 2008. године, обавештења Републичког јавног тужиоца ГТ 1453/08 од 9. септембра 2008. године и решења Врховног суда Србије Сгзз. 260/09 од 6. маја 2009. године

22)         Уж – 2758/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења о престанку радног односа број 1175 од 23. августа 2006. године

23)         Уж – 2871/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Другог општинског суда у Београду К. 1123/04-Кв. 907/06 од 16. децембра 2009. године и решења Апелационог суда у Београду Кж. 1173/10 од 6. априла 2010. године

24)         Уж – 3028/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног суда Србије Рев. 1406/10 од 17. фебруара 2010. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж1. 2567/07 од 1. априла 2009. године и пресуде П. 1492/03 од 17. децембра 2006. године

25)         Уж – 3066/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Првог општинског суда у Београду П. 10197/05 од 15. маја 2006. године и решења Окружног суда у Београду Гж. 3165/06 од 4. априла 2007. године

26)         Уж – 3077/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног суда Србије Рев. 155/08 од 28. фебруара 2008. године

27)         Уж – 3205/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда 11У. 2286/10 (2008) од 8. априла 2010. године

28)         Уж – 3206/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног суда Србије Рев. ИИ 1469/07 од 15. маја 2008. године

29)         Уж – 3229/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Нишу Гж. 264/10 од 27. маја 2010. године и пресуде Општинског суда у Владичином Хану П. 87/08 од 20. октобра 2008. године

30)         Уж – 3270/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Судије за прекршаје општинског Органа за прекршаје у Младеновцу Уп. С-1032/99-ВИ од 23. августа 1999. године, решења Већа за прекршаје у Београду ВП. 10892/99 од 12. октобра 1999. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 327/07 од 13. јуна 2007. године

31)       Уж – 3324/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Министарства одбране, Сектора за људске ресурсе, Војне академије, Војне гимназије број 1281-2 од 4. децембра 2007. године, решења Војне поште 2977 Београд УП-2 број 1-2 од 3. фебруара 2008. године, пресуде Управног суда У. 2876/10 од 11. марта 2010. године и решења Врховног касационог суда Узп. 20/10 од 27. маја 2010. године

32)         Уж – 3367/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Тутину П. 307/09 од 3. децембра 2009. године и пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж. 1632/10 од 17. маја 2010. године

33)       Уж – 3393/2010 – Уставна жалба изјављена против  Одлуке Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности ("Службени гласник РС", број 106/09) од 17. децембра 2009. године

34)   Уж – 3407/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења судије за прекршаје у Краљеву Уп. 3045/07 (Веза: 4728) од 27. маја 2009. године и решења Већа за прекршаје у Краљеву Вп. 3004/09 од 26. јуна 2010. године

35)     Уж – 3411/2010 –  Уставна жалба изјављена против  Одлуке Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности ("Службени гласник РС", број 106/09) од 17. децембра 2009. године

36)    Уж – 3444/2010 – Уставна жалба изјављена против  радњи Првог општинског јавног тужилаштва у Београду у предмету који се водио под бројем Кт.  2789/08, Првог општинског суда у Београду и Првог општинског јавног тужилаштва у Београду у предметима који су се водили под бројем КИ. 3453/09, К. 821/09 и К. 3239/10 и Првог основног суда у Београду и Првог основног јавног тужилаштва у предмету који се води под бројем К. 3239/10

37)      Уж – 3479/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Основног суда у Врању К. 88/10 од 29. априла 2010. године и пресуде Апелационог суда у Нишу Кж.1. 2366/10 од 07. јуна 2010. године

38)      Уж – 3508/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Основног суда у Новом Саду К. 56/10 од 11. фебруара 2010. године и пресуде Апелационог суда у Новом Саду Кж. И 3183/10 од 22. јуна 2010. године

39)       Уж – 3523/2010 – Уставна жалба  Александре Турукало

40)     Уж – 3541/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Аранђеловцу К. 82/08 од 28. августа 2009. године, пресуде Окружног суда у Крагујевцу Кж. 1011/09 од 19. новембра 2009. године и акта Републичког јавног тужилаштва КТЗ. 3/10 од 31. маја 2010. године

41)      Уж – 3557/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Београду Гж. 8154/10 од 9. априла 2010. године и делимичне пресуде Четвртог општинског суда у Београду П. 3525/95 од 20. октобра 2008. године

42)   Уж – 3608/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-3978/10 од 6. јула 2010. године

43)   Уж – 3620/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

44)   Уж – 3622/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

45)    Уж – 3624/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

46)    Уж – 3625/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

47)    Уж – 3626/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

48)    Уж – 3627/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

49)    Уж – 3642/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

50)    Уж – 3664/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

51)    Уж – 3666/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

52)    Уж – 3672/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

53)    Уж – 3673/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

54)    Уж – 3674/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

55)   Уж – 3675/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

56)   Уж – 3676/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

57)   Уж – 3688/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

58)   Уж – 3689/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

59)   Уж – 3690/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

60)   Уж – 3691/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

61)   Уж – 3692/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

62)   Уж – 3693/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

63)   Уж – 3694/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

64)   Уж – 3695/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

65)   Уж – 3696/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

66)   Уж – 3698/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

67)  Уж – 3699/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

68)  Уж – 3700/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

69)  Уж – 3701/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

70)  Уж – 3702/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

71)  Уж – 3703/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

72)  Уж – 3705/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

73)  Уж – 3709/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

74)  Уж – 3714/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

75)  Уж – 3716/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

76)  Уж – 3717/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

77)  Уж – 3719/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

78)  Уж – 3720/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

79)     Уж – 3731/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда У. 15014/10 од 13. јула 2010. године

80)  Уж – 3732/2010 – Уставна жалба изјављена против  Закључка Владе Републике Србије 05 број 120-4978/10 од 6. јула 2010. године

81)    Уж – 3842/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Управног суда 8У. 3018/10 (2008) од 25. јуна 2010. године

82)     Уж – 3858/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног суда Србије Рев. ИИ 177/08 од 19. јуна 2008. године

83)     Уж – 3903/2010 – Уставна жалба изјављена против  акта Првог основног јавног тужилаштва у Београду Ктр. 813/09 од 11. јуна 2010. године

84)   Уж – 3914/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Вишег трговинског суда Пж. 4659/04 од 10. јуна 2004. године, решења Трговинског суда у Београду Ст. 2229/97 од 2. јуна 2004. године и решења Вишег трговинског суда Пж. 6926/04 од 7. октобра 2004. године

85)     Уж – 3964/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Прекршајног суда у Косовској Митровици Су. 607/10 од 28. јула 2010. године

86)     Уж – 3970/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Трговинског суда у Новом Саду П. 2282/08 од 28. априла 2009. године и решења Привредног апелационог суда у Београду Пж. 2485/10 од 21. јула 2010. године

87)      Уж – 3973/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Вишег суда у Новом Саду Гж. 392/10 од 3. јуна 2010. године

88)   Уж – 3978/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Петог општинског суда у Београду П. 1736/06 од 20. септембра 2007. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 16383/07  од 9. јуна 2008. године и пресуде Врховног касационог суда Рев. 270/10 од 21. априла 2010. године

89)    Уж – 4043/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Врховног касационог суда Р. 257/10 од 10. јуна 2010. године                  

90)     Уж – 4088/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Општинског органа за прекршаје у Зрењанину Уп. П. 924/08-10 од 9. октобра 2009. године и решења Вишег прекршајног суда у Београду – Одељење у Новом Саду Прж. 4642/10 од 6. маја 2010. године 

91)     Уж – 4096/2010 – Уставна жалба изјављена против  решења Вишег суда у Шапцу Куо. 26/10 од 21. јуна 2010. године и решења Апелационог суда у Београду Кж 2.  2681/10 од 16. августа 2010. године 

92)   Уж – 4145/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Првог општинског суда у Београду П. 5337/05 од 12. априла 2006. године и пресуде Апелационог суда у Београду  Гж. 8646/10 од 29. априла 2010. године

93)      Уж – 4168/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж. 664/10 од 10. јуна 2010. године 

94)     Уж – 4174/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Општинског суда у Сремској Митровици П. 412/05 од 7. фебруара 2007. године и пресуде Окружног суда у Сремској Митровици Гж. 1312/07 од 2. априла 2009. године 

95)   Уж – 4188/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Врховног касационог суда Рев. 358/10 од 20. маја 2010. године и пресуде Окружног суда у Сремској Митровици 750/08 од 15. августа 2008. године 

96)   Уж – 4215/2010 – Уставна жалба изјављена против  пресуде Другог општинског суда у Београду П. 5408/06 од 25. марта 2008. године, пресуде Окружног суда у Београду Гж. 7691/08 од 3. септембра 2008. године и решења Врховног касационог суда Рев. 2997/10 од 30. јуна 2010. године

 


• На врх странице