ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Историјат суда


Уставни суд Србије је установљен Уставом Социјалистичке Републике Србије од 9. априла 1963. године, као самостални орган Републике, који обезбеђује заштиту уставности и законитости на основу Устава у оквиру својих Уставом утврђених права и дужности. Законом о Уставном суду Србије, који је проглашен 25. децембра 1963. године, ближе је одређена надлежност и поступак пред Уставним судом Србије и правно дејство његових одлука.


Sala za sednice
Конференцијска сала
 

 

Sala Usravnog Suda
Сала Уставног суда (старо седиште Суда, Немањина 26)

 


• На врх странице