ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe I Великог већа, одржанe 7. јуна 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. јун 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници I Великог већа одлучио о 9 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за оцену законитости у предмету IУo-67/2016

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2006/2016, Уж-4413/2016, Уж-5173/2016, Уж-5184/2016, Уж-6470/2016, Уж-2398/2017 и Уж-1734/2018

- обуставио поступкe по уставној жалби у предмету Уж-1519/2017


• На врх странице