ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe II Великог већа, одржанe 8. фебруара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. фебруар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници II Великог већа одлучио о 9 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5171/2015, Уж-1832/2016, Уж-3313/2016, Уж-3723/2016, Уж-6548/2016 и Уж-587/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2961/2016, Уж-3087/2016 и Уж-4519/2016


• На врх странице