ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 8. фебруара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. фебруар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 28 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1919/2015, Уж-7170/2015, Уж-7296/2015, Уж-7387/2015, Уж-7524/2015, Уж-7865/2015, Уж-765/2016, Уж-1772/2016, Уж-1993/2016, Уж-2233/2016, Уж-3625/2016, Уж-4971/2016, Уж-6185/2016, Уж-8004/2016, Уж-8039/2016, Уж-8312/2016 и Уж-8319/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2342/2015, Уж-5989/2015, Уж-7306/2015, Уж-7676/2015, Уж-8447/2015, Уж-250/2016, Уж-2014/2016, Уж-2238/2016, Уж-4793/2016  и Уж-5959/2016 

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-6182/2016

 


• На врх странице