ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 2. седницe II Великог већа, одржанe 25. јануара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 25. јануар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 2. седници II Великог већа одлучио о 14 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5125/2014, Уж-3805/2015, Уж-4098/2015, Уж-6528/2015, Уж-6809/2015, Уж-7010/2015, Уж-2543/2016, Уж-3688/2016, Уж-5516/2016 и Уж-2016/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-4941/2015, Уж-1419/2016 и Уж-3332/2016

- обуставио поступак по уставној жалби у предмету Уж-7505/2016

 


• На врх странице