ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 1. седницe I Великог већа, одржанe 11. јануара 2018. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 11. јануар 2018

Уставни суд, Велико веће, је на 1. седници I Великог већа одлучио о 37 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-227/2017, да је за поступак принудне наплате судске таксе надлежно Министарство финансија, Пореска управа-Филијала Сомбор

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1005/2014, Уж-7263/2014, Уж-74/2015, Уж-567/2015, Уж-807/2015, Уж-947/2015, Уж-2116/2015, Уж-2469/2015, Уж-3381/2015, Уж-3506/2015, Уж-4737/2015, Уж-5737/2015, Уж-6660/2015, Уж-7206/2015, Уж-8293/2015, Уж-8636/2015, Уж-8797/2015, Уж-257/2016, Уж-1502/2016, Уж-1990/2016, Уж-2297/2016, Уж-3120/2016, Уж-3624/2016, Уж-6402/2016, Уж-7417/2016, Уж-8239/2016 и Уж-8547/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-1173/2015, Уж-3406/2015, Уж-5861/2015, Уж-6014/2015, Уж-6632/2015 и Уж-6834/2016

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-7942/2015, Уж-7768/2016 и Уж-4302/2017

 


• На врх странице