ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 17. седницe I Великог већа, одржанe 7. септембра 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 07. септембар 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 17. седници I Великог већа одлучио о 29 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-6997/2014, Уж-8758/2014, Уж-897/2015, Уж-937/2015, Уж-2362/2015, Уж-2393/2015, Уж-3274/2015, Уж-3368/2015, Уж-4799/2015, Уж-6371/2015, Уж-6433/2015, Уж-6460/2015, Уж-6992/2015, Уж-7244/2015, Уж-8037/2015, Уж-8051/2015, Уж-8189/2015, Уж-879/2016, Уж-7735/2016, Уж-7781/2016, Уж-7840/2016, Уж-9782/2016, Уж-10037/2016, Уж-10062/2016, Уж-10086/2016 и Уж-40/2017  

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-6177/2014, Уж-4320/2015 и Уж-7116/2015

 

 


• На врх странице