ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 16. седницe II Великог већа, одржанe 19. јула 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


среда, 19. јул 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 16. седници II Великог већа одлучио о 20 предмета

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1921/2015, Уж-2383/2015, Уж-3047/2015, Уж-4937/2015, Уж-4983/2015, Уж-5376/2015, Уж-5604/2015, Уж-7835/2015, Уж-8178/2015, Уж-8235/2015, Уж-8602/2015, Уж-4378/2016, Уж-7096/2016, Уж-8734/2016, Уж-9665/2016 и Уж-9747/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2443/2014, Уж-5241/2015 и Уж-7456/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-5637/2016

 


• На врх странице