ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe II Великог већа, одржанe 22. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. јун 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници II Великог већа одлучио о 33 предметa

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-92/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Панчеву

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-9548/2012, Уж-903/2015, Уж-1645/2015, Уж-2501/2015, Уж-3507/2015, Уж-3714/2015, Уж-4094/2015, Уж-4716/2015, Уж-4904/2015, Уж-5994/2015, Уж-6069/2015, Уж-6085/2015, Уж-6336/2015, Уж-7255/2015, Уж-7423/2015, Уж-7489/2015, Уж-7564/2015, Уж-7830/2015, Уж-1412/2016, Уж-4611/2016, Уж-9763/2016, Уж-10085/2016, Уж-10091/2016, Уж-1511/2017, Уж-2236/2017, Уж-3480/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-3223/2015, Уж-5882/2015, Уж-6254/2015, Уж-8034/2015, Уж-4549/2016

- обуставио поступак по уставнoj жалби у предмету Уж-7479/2015 


• На врх странице