ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седницe I Великог већа, одржанe 22. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 22. јун 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 13. седници I Великог већа одлучио о 21 предмету

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1218/2014, Уж-2166/2015, Уж-3686/2015, Уж-3896/2015, Уж-4224/2015, Уж-4770/2015, Уж-4879/2015, Уж-5392/2015, Уж-5422/2015, Уж-5720/2015, Уж-5833/2015, Уж-6189/2015, Уж-7229/2015, Уж-7439/2015, Уж-8372/2015 и Уж-8815/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2237/2015, Уж-3416/2015, Уж-5972/2015, Уж-7246/2015 и Уж-8417/2015


• На врх странице