ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe II Великог већа, одржанe 8. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. јун 2017

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио захтев у предмету IУз-756/2011

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2902/2015, Уж-3679/2015, Уж-3955/2015, Уж-4182/2015, Уж-5410/2015, Уж-6083/2015, Уж-6412/2015, Уж-6815/2015, Уж-8248/2015, Уж-8457/2015, Уж-9483/2016, Уж-9660/2016, Уж-713/2017, Уж-887/2017, Уж-996/2017 и Уж-1259/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2526/2015, Уж-7298/2015 и Уж-7969/2015


• На врх странице