ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 12. седницe I Великог већа, одржанe 8. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 08. јун 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници I Великог већа одлучио о 14 предметa

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-278/2016, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Бачкој Паланци

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2827/2014, Уж-948/2015, Уж-1491/2015, Уж-3426/2015, Уж-4935/2015, Уж-5060/2015, Уж-6369/2015, Уж-6451/2015, Уж-9764/2016 и Уж-1033/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-70/2015 и Уж-1392/2015

- одбацио из процесних разлога уставну жалбу у предмету Уж-8469/2015

 

 


• На врх странице