ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 14. седнице Уставног суда, одржане 8. јуна 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 08. јун 2017

Уставни суд је на 14. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУз-289/2015

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности и незаконитости у предмету IУо-9/2014. Суд је одложио објављивање ове одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за четири месеца од дана њеног доношења.

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5337/2015 и Уж-5789/2015

 

 


• На врх странице