ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 1. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. јун 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 39 предмета

I У предметима решавања сукоба надлежности Уставни суд је одлучио:

- у предмету IIIУ-64/2017, да је за поступање у прекршајном поступку надлежан Прекршајни суд у Прокупљу

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-2606/2015, Уж-3881/2015, Уж-4288/2015, Уж-4353/2015, Уж-4715/2015, Уж-4771/2015, Уж-4833/2015, Уж-4834/2015, Уж-5189/2015, Уж-5502/2015, Уж-5693/2015, Уж-5935/2015, Уж-6032/2015, Уж-6450/2015, Уж-6454/2015, Уж-6457/2015, Уж-6463/2015, Уж-7266/2015, Уж-8253/2015, Уж-2928/2016, Уж-4483/2016, Уж-4682/2016, Уж-9470/2016, Уж-9761/2016, Уж-10089/2016, Уж-2237/2017 и Уж-2432/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-8881/2012, Уж-2706/2015, Уж-3992/2015, Уж-3993/2015, Уж-4201/2015, Уж-4208/2015, Уж-5971/2015, Уж-6343/2015, Уж-6351/2015, Уж-6896/2015 и Уж-7494/2015


• На врх странице