ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 11. седницe I Великог већа, одржанe 1. јуна 2017. године, којoм је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда и председница Већа


четвртак, 01. јун 2017

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници I Великог већа одлучио о 26 предметa

I У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-3411/2014, Уж-3425/2014, Уж-7691/2014, Уж-478/2015, Уж-1757/2015, Уж-1758/2015, Уж-2431/2015, Уж-2990/2015, Уж-3975/2015, Уж-4835/2015, Уж-5050/2015, Уж-5111/2015, Уж-5695/2015, Уж-5934/2015, Уж-7054/2015, Уж-7258/2015, Уж-7800/2015, Уж-7568/2016 и Уж-9472/2016

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-329/2015, Уж-1013/2015, Уж-4265/2015, Уж-4673/2015, Уж-6966/2015, Уж-7477/2015 и Уж-3499/2016

 

 


• На врх странице