ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Саопштење са 13. седнице Уставног суда, одржане 1. јуна 2017. године, којом је председавала Весна Илић Прелић, председница Уставног суда


четвртак, 01. јун 2017

Уставни суд је на 13. седници одлучио о 3 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- обуставио поступак у предмету IУз-154/2016

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- донео одлуку о утврђивању неуставности у предмету IУо-222/2016

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставну жалбу у предмету Уж-931/2015

 


• На врх странице