PRETRAGA SAJTA: RSS

Arhiva vesti

utorak, 15. maj 2018

Pravni forum i konferencija u Rusiji

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i zamenica predsednice Ustavnog suda Snežana Marković, od 15. do 19. maja 2018. godine, učestvuju u radu Međunarodnog pravnog foruma, koji se tradicionalno održava u Sankt Peterburgu, u Rusiji. U okviru Foruma Ustavni sud Ruske Federacije organizovao je Međunarodnu konferenciju „Ustav u epohi globalnih promena i ciljevi ustavne revizije“, a predsednica Ilić Prelić je održala izlaganje na navedenu temu. Konferencija je organizovana povodom obeležavanja 25 godina od usvajanja Ustava Ruske Federacije.

detaljnije »

četvrtak, 26. april 2018

Ustavni sud postao član Mreže najviših sudova

Ustavni sud postao je član Mreže najviših sudova - Superior Courts Network (SCN), projekta Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava. Mreža je uspostavljena radi obezbeđivanja efikasne razmene informacija između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova o praksi ESLJP, pravu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i domaćem pravu država članica. Rukovođenje Mrežom je odgovornost Evropskog suda za ljudska prava, a čini je 68 sudova iz 35 država Evrope.

detaljnije »

četvrtak, 19. april 2018

Poseta Ustavnom sudu Mađarske

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i sudije Ustavnog suda dr Tamaš Korhec i Milan Stanić borave, od 18. do 21. aprila 2018. godine, u bilateralnoj poseti Ustavnom sudu Mađarske, u Budimpešti. U okviru posete, sa predsednikom i sudijama Ustavnog suda Mađarske, održan je i sastanak na kojem je bilo reči o novim pristupima u odnosu između Ustavnog suda i redovnih sudova, skorašnjim odlukama Ustavnog suda, legitimnim i nelegitimnim ograničenjima ljudskih prava u praksi mađarskog Ustavnog suda.

detaljnije »

petak, 13. april 2018

Regionalna konferencija ustavnih sudova

Sudija Ustavnog suda Sabahudin Tahirović učestvuje u radu Regionalne konferencije ustavnih sudova koja se, od 12. do 14. aprila 2018. godine, održava u Brčkom, u Bosni i Hercegovini. Tema konferencije je „Porezno pravo i ustavno sudstvo“, a sudija Tahirović će predstaviti referat „Praksa Ustavnog suda Republike Srbije u oblasti poreskog prava“.

detaljnije »

sreda, 11. april 2018

Međunarodna konferencija u Slovačkoj

Sudije Ustavnog suda Bratislav Đokić i dr Jovan Ćirić učestvuju u radu Međunarodne konferencije „Ustavno sudstvo - izazovi i perspektive“ koja se, od 10. do 13. aprila 2018. godine, održava u Košicama, u Slovačkoj. Sudija Ćirić će na konferenciji predstaviti referat „Ustavne žalbe u Srbiji – problem velikog broja“. Konferenciju je, povodom 25 godina od osnivanja, organizovao Ustavni sud Slovačke Republike. 

detaljnije »

sreda, 04. april 2018

Sastanak sa predstavnicima Saveta Evrope

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić primila je u Ustavnom sudu generalnog direktora Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope Hristosa Đakomopulosa. Na sastanku je, pored ostalog, bilo reči o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i naknadi štete u postupku zaštite tog prava u praksi Evropskog suda za ljudska prava, redovnih sudova u Srbiji i Ustavnog suda Srbije.

detaljnije »

utorak, 27. mart 2018

Sastanak sa ministrom pravde Rumunije

Predsednica Ustavnog suda Vesna Ilić Prelić i ministar pravde Rumunije dr Tudorel Toader sastali su se u Ustavnom sudu. Sastanku su prisustvovale i državna sekretarka dr Marieta Safta, ambasadorka Rumunije u Srbiji Oana Kristina Popa i zamenica šefa misije ambasade Rumunije u Srbiji Mihaela Osorio.

detaljnije »

petak, 16. mart 2018

Peti regionalni forum o vladavini prava

Sudija Ustavnog suda dr Tijana Šurlan učestvuje u radu Petog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji se, 16. i 17. marta 2018. godine, održava u Skoplju, u Makedoniji. Tema ovogodišnjeg Foruma je zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, kako je predviđeno članom 3. Evropske konvencije za ljudska prava.

detaljnije »

petak, 26. januar 2018

Početak nove sudeće godine Evropskog suda za ljudska prava

Sudija Ustavnog suda dr Dragana Kolarić učestvuje na tradicionalnoj svečanosti, koja se, povodom početka nove sudeće godine, održava danas, 26. januara 2018. godine, u Evropskom sudu za ljudska prava, u Strazburu. U okviru svečanosti biće održan i seminar „Ovlašćenja sudstva“ sa dve podteme „Ovlašćenja sudstva i izazovi koji ih prate“ i „Odgovor na izazove“. 

detaljnije »

četvrtak, 21. decembar 2017

Informacija

Ustavni sud je na današnjoj sednici pokrenuo postupak za utvrđivanje nezakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira i do donošenja konačne odluke obustavio izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se preduzimaju na osnovu spornog Pravilnika. 

detaljnije »


• Na vrh stranice