PRETRAGA SAJTA: RSS

Arhiva dnevnih redova sa sednica

petak, 12. februar 2010

Dnevni red 6. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak, 18. februara 2010. godine, sa početkom u 10,00 sati

                 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. redovne sednice Ustavnog suda održane 11.  februara 2010. godine;

                 2. Usvajanje informacije o primljenim predmetima u periodu od 30. januara do 5. februara 2010. godine; Usvajanje informacija o primljenim predmetima u periodu od  6.  do 12. februara 2010. godine;

                 3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata;

                 4. Razmatranje ustavnih žalbi;

                 5. Pregled rada Ustavnog suda u 2009. godini;

                 6. Predlog za preispitivanje Rešenja Ustavnog suda broj IU-140/2005 od 26. novembra 2009. godine.

detaljnije »

petak, 05. februar 2010

Dnevni red 5. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak, 11. februara 2010. godine, sa početkom u 10,00 sati

                 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. redovne sednice Ustavnog suda održane 4. februara 2010. godine;

                 2. Usvajanje informacija o primljenim predmetima u periodu od 30. januara do 5. februara 2010. godine i informacije o preraspodeli predmeta drugim obrađivačima;

                 3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata;

                 4. Razmatranje ustavnih žalbi; 

                 5. Informator o osnovnim podacima o radu Ustavnog suda.

detaljnije »

petak, 29. januar 2010

Dnevni red 4. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak, 4. februara 2010. godine, sa početkom u 10,00 sati

                 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. redovne sednice Ustavnog suda održane 27. januara 2010. godine;

                 2. Usvajanje informacija o primljenim predmetima u periodu od 23. do 29. januara 2010. godine;

                 3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata;

                 4.  Razmatranje ustavnih žalbi.

detaljnije »

petak, 22. januar 2010

Dnevni red 3. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u sredu, 27. januara 2010. godine, sa početkom u 11,00 sati

                 1. Usvajanje Zapisnika sa 1. i 2. redovne sednice Ustavnog suda održane 21. januara 2010. godine;

                 2. Usvajanje Informacije o primljenim predmetima u periodu od 17. do 22. januara 2010. godine;

                 3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata;

                 4. Razmatranje ustavnih žalbi.

detaljnije »


• Na vrh stranice