ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива вести

понедељак, 25. мај 2020

Обавештење

Уставни суд је на 4. седници 1. Великог већа, одржаној 21. маја 2020. године, у предмету IУо-42/2020, формираном поводом више инцијатива за покретање поступка за оцену уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), донео решење о одбацивању инцијатива и одбацио захтеве за обуставу извршења појединачних аката и радњи предузетих на основу наведене оспорене Одлуке.

Због ширег значаја за заштиту уставности и законитости Уставни суд објављује наведено решење, чију интегралну верзију можете погледати овде.

детаљније »

петак, 08. мај 2020

Обавештење о престанку примене Упутства о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

Обавештава се заинтересована јавност да је ступањем на снагу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), 6. маја 2020. године престала примена Упутства о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања, Су број Сл. -1 од 22. марта 2020. године.

Полазећи од наведеног, канцеларија Уставног суда за непосредни пријем поднесака путем непосредног контакта са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама, наставља са радом на начин као пре увођења ванредног стања.

У циљу спречавања ширења вируса COVID-19, приликом уласка у зграду Уставног суда ради предаје поднесака, учесници у уставносудском поступку и друге странке у обавези су да користе средства личне заштите - маске, а по могућности и рукавице.

УСТАВНИ СУД

 

детаљније »

петак, 01. мај 2020

Реаговање

Поводом тврдњи изречених у појединим медијима 30. априла 2020. године, да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради од 23. марта ове године, ради истинитог информисања, обавештавамо јавност о следећем:

Уставни суд ради без прекида и за време ванредног стања, проглашеног због епидемије вируса ковид-19, а рад је организован у складу са мерама и препорукама државних органа. У складу са тим мерама и препорукама, а пре свега у циљу заштите здравља грађана, као и запослених у Уставном суду, Суд је од 23. марта 2020. године, до престанка ванредног стања, обуставио рад канцеларије за пријем поднесака путем непосредног контакта са странкама (тзв. шалтерски рад). У наведеном периоду странке Уставном суду поднеске могу предати, као и до сада, посредством поште. Из истог разлога, затворен је улаз у зграду из Булевара краља Александра, док је и даље отворен улаз из Улице архиепископа Данила. О свему овоме јавност је упозната још 22. марта 2020. године, посредством интернет странице Суда, као и обавештењем истакнутим на улазним вратима Уставног суда.

Стога су не само нетачне него и тенденциозне тврдње да је зграда Уставног суда закључана и да Уставни суд не ради. Уставни суд остварује своје уставносудске надлежности и у време проглашеног ванредног стања, у режиму рада примереном датим околностима. У том смислу и сви поднесци који пристижу у Уставни суд путем поште благовремено се заводе, формирају се предмети и исти достављају у рад. 
детаљније »

недеља, 22. март 2020

Упутство о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

Република Србија

УСТАВНИ СУД

Су број: Сл. - 1

22. март 2020. године

Б е о г р а д

 

На основу члана 24. став 1. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07, 99/11, 18/13 - одлука УС, 40/15 и 103/15) и члана 8. став 1. тачка 3) Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/13), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања ("Службени гласник РС", број 29/2020), председник Уставног суда доноси

 

У П У Т С Т В О

о раду канцеларије Уставног суда за непосредан пријем поднесака за време ванредног стања

 

 

1. Канцеларија Уставног суда за непосредни пријем поднесака обуставља рад путем непосредног контакта (тзв. шалтерски рад) са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама.

2. Обустављање рада са учесницима у уставносудском поступку и другим странкама путем непосредног контакта спроводи се од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

3. У периоду из тачке 2. овог упутства учесници у уставносудском поступку и друге странке поднеске могу предати Уставном суду само путем поште.

4. Затвара се улаз А у зграду Уставног суда из Булевара краља Александра 15 и исти неће бити у функцији од 23. марта 2020. године па до престанка ванредног стања.

5. Ово упутство објавити на огласној табли и интернет страници Уставног суда.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

УСТАВНОГ СУДА 

Снежана Марковић, с.р.

детаљније »

недеља, 22. март 2020

Обавештење о ступању на снагу Уредбе о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године

Влада Републике Србије донела је 20. марта 2020. године Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (у даљем тексту: Уредба). Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", број 38/2020 и ступила је на снагу даном објављивања, тј. 20. марта 2020. године.

Уредбом је, када је у питању поступак пред Уставним судом, прописано да рок за подношење уставне жалбе престаје тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 1.), као и да рокови за предузимање других радњи престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године (члан 2. став 1.).

Интегрални текст Уредбе гласи:

детаљније »

четвртак, 05. март 2020

Судија др Милан Шкулић изабран за заменика председника Уставног суда

Судија Уставног суда др Милан Шкулић је данас, на 4. седници Уставног суда, једногласно изабран за заменика председника Суда, на мандат од три године. Судија Шкулић ће на дужност заменика председника ступити данас, односно 5. марта 2020. године.

детаљније »

понедељак, 02. март 2020

Саопштење

Председница Уставног суда Снежана Марковић и судије Уставног суда састали су се данас у Уставном суду са председником Европског суда за људска права др Линосом Александром Сицилианосом (Linos-Alexandre Sicilianos) и судијом тог суда др Бранком Лубардом.

детаљније »

четвртак, 20. фебруар 2020

Међународна конференција у Молдавији

Председница Уставног суда Снежана Марковић учествује у раду Међународне конференције „Уставна правда и реакција друштва: када се решења Уставног суда не поклапају са већинским мишљењем у друштву“ која се, 20. фебруара 2020. године, одржава у Кишињеву, у Молдавији. На почетку конференције уприличен је сусрет председника Републике Молдавије Игора Додона са председницима уставних судова, учесника конференције. Конференцију организује Уставни суд Републике Молдавије, поводом обележавања 25 година тог суда.

детаљније »

субота, 15. фебруар 2020

Председница Уставног суда на свечаности поводом Дана државности

Председница Уставног суда Снежана Марковић присуствовала је централној државној манифестацији поводом обележавања Сретења – Дана државности Србије, која је данас одржана у Орашцу код Споменика вожду Карађорђу. Церемонију је предводила председница Народне скупштине Маја Гојковић. Такође, председница Марковић је присуствовала и свечаној академији „Народе српски! Љубезна браћо моја“, која је, поводом Дана државности, одржана у Старој скупштини у Крагујевцу, а чији домаћин је био градоначелник тог града Радомир Николић.

детаљније »

петак, 31. јануар 2020

Почетак нове судеће године Европског суда за људска права

Судијa Уставног суда Гордана Ајншпилер Поповић учествуjе на традиционалној свечаности, која се, поводом почетка нове судеће године, одржава 31. јануара 2020. године, у Европском суду за људска права, у Стразбуру. У оквиру свечаности биће одржан и семинар „Европска конвенција о људским правима: живи инструмент - 70 година“ са четири теме „Живи инструмент: еволутивна доктрина“, „Родна равноправност“, „Животна средина“ и „Наука и технологија“.

детаљније »


• На врх странице