ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива дневних редова са седница

понедељак, 14. јул 2008

Дневни ред 17. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана 17. јула 2008. године

1. Усвајање Записника са 16. редовне седнице Уставног суда одржане 10. јула 2008. године;

2. Усвајање Информације о примљеним предметима у периоду од 5. до 11. јула 2008. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Усвајање Плана рада Уставног суда за период септембар - децембар 2008. године;

6. Предлог Финансијског плана Уставног суда за 2009. годину и Нацрт Кадровског плана Стручне службе Уставног суда за 2009. годину;

7. Кадровска питања;
детаљније »

понедељак, 14. јул 2008

Дневни ред 19. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана 18. септембра 2008. године

1. Усвајање Записника са 18. редовне седнице Уставног суда одржане 11. септембра 2008. године;

2. Усвајање Информације о примљеним предметима у периоду од 6. до 12. септембра 2008. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

детаљније »

понедељак, 07. јул 2008

Дневни ред 16. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана 10. јула 2008. године

1. Усвајање Записника са 15. редовне седнице Уставног суда одржане 3. јула 2008. године;

2. Усвајање Информације о примљеним предметима у периоду од 28. јуна до 4. јула 2008. године;Усвајање Информације о примљеном предмету 9. јула 2008. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;
детаљније »

субота, 28. јун 2008

Дневни ред 15. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана 3. јула 2008. године

1. Усвајање Записника са 14. редовне седнице Уставног суда одржане 26. јуна 2008. године;

2. Усвајање Информације о примљеним предметима у периоду од 21. до 27. јуна 2008. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;
детаљније »


• На врх странице