ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива дневних редова са седница

петак, 17. децембар 2010

Дневни ред 59. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 22. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са 58. Редовне седнице Уставног суда од 16. децембра 2010. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   11. до 17. децембра 2010. године и информације о прерасподели предмета судије мр Томислава Стојковића;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Разно.

детаљније »

петак, 10. децембар 2010

Дневни ред 58. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 16. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са 56. Редовне седнице Уставног суда од 9. децембра 2010. године и Записника са 57. Редовне седнице Уставног суда одржане 15. децембра  2010. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   4. до 10. децембра 2010. године и информације о прерасподели предмета судије мр Томислава Стојковића;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Правни карактер Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије и надлежност Уставног суда за његову оцену – предлог става (Комисија за праћење остваривања уставности и законитости)

6.  Разно.

детаљније »

петак, 10. децембар 2010

Дневни ред 57. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 15. децембра 2010. године, са почетком у 11,00 сати

1. Усвајање Записника са 55. Редовне седнице Уставног суда одржане 8. децембра 2010. године и Записника са 56. Редовне седнице Уставног суда одржане 9. децембра 2010. године;

2. Разматрање уставних жалби.

детаљније »

петак, 03. децембар 2010

Дневни ред 56. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 9. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са  54. Редовне седнице Уставног суда одржане 2. децембра  2010. године; Разматрање примедби на Записник са 46. Редовне седнице, одржане 11. новембра 2010. године, који је усвојен на 50. Редовној седници Уставног суда;

2. Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   27. новембра до 3. децембра 2010. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Разно.

детаљније »

петак, 03. децембар 2010

Дневни ред 55. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 8. децембра 2010. године, са почетком у 9,45 сати

1.  VIIIУ- 385/2010 – Захтев подносиоца жалбе за искључење јавности са расправе.

 

детаљније »

петак, 26. новембар 2010

Дневни ред 54. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 2. децембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Исправка  Записника са 49.  редовне седнице Уставног суда одржане 17. новембра 2010. године; Усвајање Записника са 52. Редовне седнице Уставног суда одржане 25. новембра 2010. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 20. до 26. новембра 2010. године и Информација о прерасподели предмета;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Разно.

 

детаљније »

четвртак, 25. новембар 2010

Дневни ред 53. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 1. децембра 2010. године, са почетком у 9,45 сати

1. Закључак о изузећу  судија Уставног суда у предмету VIIIУ-669/2010.

 

детаљније »

петак, 19. новембар 2010

Дневни ред 52. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 25. новембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са 48. и 49.  Редовне седнице Уставног суда одржане 17. новембра   2010. године и 50. Редовне седнице Уставног суда одржане 18. новембра 2010. године и 51. Редовне седнице Уставног суда одржане 24. новембра 2010. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 13. до 19. новембра 2010. године и Информација о прерасподели предмета;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Усвајање одлуке о покретању поступка избора председника Уставног суда;   

6. Разно.

детаљније »

петак, 12. новембар 2010

Дневни ред 50. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 18. новембра 2010. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са 45. и 46. редовне седнице Уставног суда одржане 11. новембра   2010. године; Усвајање Записника са 47. седнице Уставног суда одржане 15. новембра 2010. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 6. до 12. новембра 2010. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Одговор на Упитник за 15. Конгрес Европске конференције уставних судова;

6. Разно.

детаљније »


• На врх странице