ПРЕТРАГА САЈТА: RSS

Архива дневних редова са седница

уторак, 31. мај 2011

Дневни ред 23. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 2. јуна 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1.  Усвајање Записника са 21. седнице Уставног суда одржане 19. маја 2011. године и Записника са  22. Редовне седнице Уставног суда одржане 26. маја  2011. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од 21. до 27. маја 2011. године; 

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Разматрање:  

- предлога допуне правног става који се односи на могућност понављања поступка пред Уставним судом;

- предлога правног става у поступку испитивања уставне жалбе;

- информације о поступању Уставног суда кад оспорени општи акт престане да важи у току поступка пред Уставним судом (Комисија за праћење остваривања уставности и законитости)

6.   Постављење на положаj (Комисија  за организациона и финансијска питања)

7.   Саопштење
детаљније »

петак, 11. фебруар 2011

Дневни ред 7. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 17. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са  5. Редовне седнице Уставног суда одржане 10. фебруара  2011. године;
2. Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   5.  до  11. фебруара 2011.  године;
3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;
4. Разматрање уставних жалби;
5. Предлог одлуке о саставу сталних комисија Уставног суда и Предлог одлуке о саставу сталних одбора за уставне жалбе;
6. Саопштење.

детаљније »

четвртак, 10. фебруар 2011

Дневни ред 6. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 10. фебруара 2011. године

1. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката:
детаљније »

петак, 04. фебруар 2011

Дневни ред 5. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 10. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са  3. и 4. Редовне седнице Уставног суда одржане 3. фебруара  2011. године;

2.  Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   29. јануара  до  4. фебруара 2011.  године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5.   Начин рада Уставног суда на редовним седницама;

6. Прерасподела предмета председника Уставног суда др Драгише Слијепчевића и задужење предметима судије др Босе Ненадић;

7. Разно.

 

детаљније »

четвртак, 03. фебруар 2011

Дневни ред 4. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 3. фебруара 2011. године

Избор председника Уставног суда;

- утврђивање листе кандидата за председника Уставног суда;
- образовање Комисије за спровођење поступка гласања
детаљније »

петак, 28. јануар 2011

Дневни ред 3. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 3. фебруара 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са  2. Редовне седнице Уставног суда одржане 26. јануара 2011. године;

2.  Усвајање информација о примљеним предметима у периоду од   15. до 21. јануара 2011.  године и од 22. до 28. јануара 2011. године ;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5. Разно.

 

детаљније »

петак, 21. јануар 2011

Дневни ред 2. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 26. јануара 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са  1. Редовне седнице Уставног суда одржане 19. јануара 2011. године;

2.  Усвајање информације о примљеним предметима у периоду од   1. до 14. јануара 2011.  године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;

5.  План рада Уставног суда  за период јануар – март 2011. године;

6.    Разно.

 

детаљније »

четвртак, 30. децембар 2010

Дневни ред 1. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у среду 19. јануара 2011. године, са почетком у 10,00 сати

1. Усвајање Записника са 59. редовне седнице Уставног суда одржане 22.  децембра 2010. године;

2. Усвајање информацијe о примљеним предметима у периоду од  19.  до 31. децембра 2010. године;

3. Разматрање захтева за оцену уставности и законитости прописа и других општих правних аката;

4. Разматрање уставних жалби;                              

5. Усвајање одлуке о покретању поступка избора председника Уставног суда.  

детаљније »

четвртак, 23. децембар 2010

Дневни ред 60. Редовне седнице Уставног суда, која ће бити одржана у четвртак 23. децембра 2010. године, са почетком у 12,00 сати

1.  Избор председника Уставног суда;

- утврђивање листе кандидата за председника Уставног суда;

- образовање Комисије за спровођење поступка гласања;

 

детаљније »


• На врх странице