PRETRAGA SAJTA: RSS

SAOPŠTENJA

petak, 29. maj 2020

Informacija o sednicama malih veća održanim od 25. do 29. maja 2020. godine

Ustavni sud je od 25. do 29. maja 2020. godine na 3 sednice malih veća rešio 213 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 21. maj 2020

Saopštenje sa 4. sednice II Velikog veća, održane 21. maja 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici II Velikog veća odlučio o 40 predmeta

detaljnije »

četvrtak, 21. maj 2020

Saopštenje sa 4. sednice I Velikog veća, održane 21. maja 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

Ustavni sud, Veliko veće, je na 4. sednici I Velikog veća odlučio o 40 predmeta

detaljnije »

VESTI

ponedeljak, 25. maj 2020

Obaveštenje

Ustavni sud je na 4. sednici 1. Velikog veća, održanoj 21. maja 2020. godine, u predmetu IUo-42/2020, formiranom povodom više incijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 29/20), doneo rešenje o odbacivanju incijativa i odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedene osporene Odluke.

Zbog šireg značaja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Ustavni sud objavljuje navedeno rešenje, čiju integralnu verziju možete pogledati ovde.

detaljnije »

petak, 08. maj 2020

Obaveštenje o prestanku primene Uputstva o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

Obaveštava se zainteresovana javnost da je stupanjem na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), 6. maja 2020. godine prestala primena Uputstva o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja, Su broj Sl. -1 od 22. marta 2020. godine.

Polazeći od navedenog, kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka putem neposrednog kontakta sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama, nastavlja sa radom na način kao pre uvođenja vanrednog stanja.

U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, prilikom ulaska u zgradu Ustavnog suda radi predaje podnesaka, učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke u obavezi su da koriste sredstva lične zaštite - maske, a po mogućnosti i rukavice.

USTAVNI SUD

 

detaljnije »

petak, 01. maj 2020

Reagovanje

Povodom tvrdnji izrečenih u pojedinim medijima 30. aprila 2020. godine, da je zgrada Ustavnog suda zaključana i da Ustavni sud ne radi od 23. marta ove godine, radi istinitog informisanja, obaveštavamo javnost o sledećem:

Ustavni sud radi bez prekida i za vreme vanrednog stanja, proglašenog zbog epidemije virusa kovid-19, a rad je organizovan u skladu sa merama i preporukama državnih organa. U skladu sa tim merama i preporukama, a pre svega u cilju zaštite zdravlja građana, kao i zaposlenih u Ustavnom sudu, Sud je od 23. marta 2020. godine, do prestanka vanrednog stanja, obustavio rad kancelarije za prijem podnesaka putem neposrednog kontakta sa strankama (tzv. šalterski rad). U navedenom periodu stranke Ustavnom sudu podneske mogu predati, kao i do sada, posredstvom pošte. Iz istog razloga, zatvoren je ulaz u zgradu iz Bulevara kralja Aleksandra, dok je i dalje otvoren ulaz iz Ulice arhiepiskopa Danila. O svemu ovome javnost je upoznata još 22. marta 2020. godine, posredstvom internet stranice Suda, kao i obaveštenjem istaknutim na ulaznim vratima Ustavnog suda.

Stoga su ne samo netačne nego i tendenciozne tvrdnje da je zgrada Ustavnog suda zaključana i da Ustavni sud ne radi. Ustavni sud ostvaruje svoje ustavnosudske nadležnosti i u vreme proglašenog vanrednog stanja, u režimu rada primerenom datim okolnostima. U tom smislu i svi podnesci koji pristižu u Ustavni sud putem pošte blagovremeno se zavode, formiraju se predmeti i isti dostavljaju u rad. 

detaljnije »

nedelja, 22. mart 2020

Uputstvo o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

Republika Srbija

USTAVNI SUD

Su broj: Sl. - 1

22. mart 2020. godine

B e o g r a d

 

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - odluka US, 40/15 i 103/15) i člana 8. stav 1. tačka 3) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja ("Službeni glasnik RS", broj 29/2020), predsednik Ustavnog suda donosi

 

U P U T S T V O

o radu kancelarije Ustavnog suda za neposredan prijem podnesaka za vreme vanrednog stanja

 

1. Kancelarija Ustavnog suda za neposredni prijem podnesaka obustavlja rad putem neposrednog kontakta (tzv. šalterski rad) sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama.

2. Obustavljanje rada sa učesnicima u ustavnosudskom postupku i drugim strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

3. U periodu iz tačke 2. ovog uputstva učesnici u ustavnosudskom postupku i druge stranke podneske mogu predati Ustavnom sudu samo putem pošte.

4. Zatvara se ulaz A u zgradu Ustavnog suda iz Bulevara kralja Aleksandra 15 i isti neće biti u funkciji od 23. marta 2020. godine pa do prestanka vanrednog stanja.

5. Ovo uputstvo objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici Ustavnog suda.

PREDSEDNIK

USTAVNOG SUDA 

Snežana Marković, s.r.


detaljnije »

nedelja, 22. mart 2020

Obaveštenje o stupanju na snagu Uredbe o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine

Vlada Republike Srbije donela je 20. marta 2020. godine Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (u daljem tekstu: Uredba). Uredba je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 38/2020 i stupila je na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine.

Uredbom je, kada je u pitanju postupak pred Ustavnim sudom, propisano da rok za podnošenje ustavne žalbe prestaje teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (član 1.), kao i da rokovi za preduzimanje drugih radnji prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (član 2. stav 1.).

Integralni tekst Uredbe glasi:

detaljnije »• Na vrh stranice